autora: Katarzyna Bochenek

„Temida otworzyła swoje podwoje”

14 i 15 marca 2019r. Dzień Edukacji Prawnej w Prudniku W dniu 14 marca 2019r. klasa 2A o kierunku mundurowym i klasa 1r o kierunku resocjalizacji  z bezpieczeństwem wewnętrznym uczestniczyła w procesie sądowym w Sądzie Rejonowym w Prudniku. Celem wycieczki było poznanie systemu sprawiedliwości w Polsce, przebiegu procesu sądowego oraz prawa w życiu obywatela. Młodzież miała  również możliwość porozmawiania z ... Przeczytaj cały artykuł »

Klasy II LO na spotkaniu autorskim z historykiem Ryszardem Kwiatkowskim w POK

W dniu 14 marca 2019r. o godz.17.00 w Prudnickim Ośrodku Kultury młodzież z klasy mundurowej 2A i 3A IILO wzięła udział w niecodziennej lekcji historii prowadzonej przez Pana Ryszarda Kwiatkowskiego poszerzającą ich wiedzę historyczną na temat jednego z Wielkich Polaków pt. : „Wspomnienia o Słudze Bożym Stefanie Kardynale Wyszyńskim-Prudnik trzecie miejsce zesłania”. We wczesnych latach 50-tych, w okresie napięć między ... Przeczytaj cały artykuł »

Konkurs ” Poznaj swoje prawa w pracy”

1 marca odbył się etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu ” Poznaj swoje prawa w pracy”, w którym Zespół Szkół Rolniczych reprezentowały uczennice klasy technikum ekonomicznego Magdalena Wyród oraz Angelika Podgórni. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Angelika pod względem punktów zajełaby 5 miejsce- uzyskując ... Przeczytaj cały artykuł »

Dzień Żołnierzy Wyklętych

Młodzież klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w ZSR w Prudniku to uczniowie, dla których obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych to uroczystości szczególnie ważne. Dlatego w tym roku także 1 marca „mundurowcy”, pod opieką nauczycieli, uczestniczyli w uroczystości. Pełnili oni wartę honorową przy pomniku poległych żołnierzy na Placu Wolności, gdzie odbył się przemarsz kompanii reprezentacyjnej szkoły, a także złożenie wiązanek ... Przeczytaj cały artykuł »

Akcja charytatywna „Pusta miska”

W minionym tygodniu „Powiatowy Klub Ośmiu” zorganizował w szkole akcję charytatywną „PUSTA MISKA” na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. Akcja cieszyła się szczodrym zainteresowaniem, nawet wśród mieszkańców Prudnika. Wolontariusze, w imieniu zwierząt, składają serdeczne podziękowania całej społeczności uczniowskiej, Radzie Pedagogicznej, pracownikom administracji oraz ludziom dobrej woli za przekazane dary. Przeczytaj cały artykuł »

„Wigilia Polska”

W dniu 18 grudnia 2018 r. wolontariusze „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku, przy ogromnym wsparciu Starostwa Powiatowego, już po raz piąty zorganizowali na prudnickim Rynku tradycyjną „WIGILIĘ POLSKĄ” dla mieszkańców. Gości przywitał starosta prudnicki Radosław Roszkowski, który przekazał podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację tego przedsięwzięcia, na czele z wolontariuszami i ich opiekunami, mieszkańcom zaś złożył życzenia świąteczne. ... Przeczytaj cały artykuł »

Teatralnie w „Rolniku”

Uczniowie klas mundurowych z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku przez dwa miesiące uczestniczyli w zajęciach teatralnych mających na celu ukazanie tematu, jakim jest agresja w Sieci, a konkretnie hejt. Uczniowie uznali, że ta forma przemocy jest wśród młodych ludzi najczęstsza, dlatego warto tę trudną tematykę podejmować i obnażać jej mechanizmy. Aby finalnie powstały etiudy teatralne, uczniowie ... Przeczytaj cały artykuł »

Wizyta uczniów II LO w Zakładzie Karnym

W dniu 17 grudnia 2018 r., uczniowie pierwszej klasy resocjalizacji z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz mundurowej II LO w Prudniku przebywali na terenie Zakładu Karnego w Nysie, Oddział Zewnętrzny w Prudniku. Uczniów zapoznano z zasadami odbywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania, przybliżono specyfikę jednostki, omówiono system elektronicznego zabezpieczenia. Uczniowie mieli ponadto możliwość poznania warunków bytowych osadzonych poprzez pobyt: w celi ... Przeczytaj cały artykuł »